HCE - USYD

TRAINING FOR SOCIETY IN THE FINANCE- ECONOMICS SECTOR

Within the framework of the project “Advanced Program Training at Selected Universities in Vietnam for the period 2008-2015” by the Ministry of Education and Training, approved by the Prime Minister under the Decision No. 1505 / QĐ -TTg on October 15, 2008, University of Economics – Hue University affiliated with the University of Sydney – […]

HCE
(0234) 3938 380 093881150
hobichngoc@hce.edu.vn
  • Academics Standard Undergraduate Program
  • 4 yearsCredit Program
  • English Language in Teaching and Learning
  • Careers and Develoments
VIEW MORE

News & Announcements

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12-06-2020

xét nguyện vọng bổ sung 2019

17-08-2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU!!!

18-12-2018
VIEW MORE

Events

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12/06/2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21/11/2019

Sinh viên K49 CTTT – Trần Thủy Tiên về quá trình bước vào ngôi nhà AB InBev

19/11/2019

LÀM GÌ SAU TỐT NGHIỆP ???

22/07/2019

SINH VIÊN CTTT KINH TẾ-TÀI CHÍNH: KINH NGHIỆM HỌC ĐỂ CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG QUỐC TẾ

18/07/2019

Hướng dẫn thêm/thay đổi NV vào KINH TẾ-TÀI CHÍNH

14/07/2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU !!!

18/12/2018

CTTT: Trải nghiệm tuyệt vời từ chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Shujitsu – Nhật Bản 2018

04/12/2018

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12/06/2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21/11/2019

Sinh viên K49 CTTT – Trần Thủy Tiên về quá trình bước vào ngôi nhà AB InBev

19/11/2019

LÀM GÌ SAU TỐT NGHIỆP ???

22/07/2019

SINH VIÊN CTTT KINH TẾ-TÀI CHÍNH: KINH NGHIỆM HỌC ĐỂ CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG QUỐC TẾ

18/07/2019

Hướng dẫn thêm/thay đổi NV vào KINH TẾ-TÀI CHÍNH

14/07/2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU !!!

18/12/2018

CTTT: Trải nghiệm tuyệt vời từ chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Shujitsu – Nhật Bản 2018

04/12/2018

VIEW MORE

partners