Lượt truy cập: 34810    
  Đang trực tuyến: 6

HCE - USyd


ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SONG NGÀNH

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP – TÀI CHÍNH

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập bằng TIẾNG ANH

Trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney...

Thông báo

Tin tức - Sự kiện

Chiều nay 19/04/2016, tại Hội trường C, Trường Đại học Kinh tế Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết và đánh giá lại chặng đường phát triển 5 năm của Chương trình Tiên tiến, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và lan tỏa của Chương trình Tiên tiến trong thời gian tới.