Lượt truy cập: 38403    
  Đang trực tuyến: 1

HCE - USyd


ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SONG NGÀNH

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP – TÀI CHÍNH

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập bằng TIẾNG ANH

Trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney...

Thông báo

Tin tức - Sự kiện

Được sự cho phép và chỉ đạo của Ban điều hành Chương trình tiên tiến phối hợp cùng với Đoàn trường Đại học Kinh tế Huế, sinh viên Chương trình tiên tiến đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa Úc – Chương trình tri ân kết nối thế hệ vào ngày 12/11/2016.