HCE - USYD

ĐÀO TẠO Cử NHÂN SONG NGÀNH KINH Tế – tài chính

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế và Đại học Sydney – Australia đã hợp tác thực hiện chương trình tiên tiến trong giai đoạn 2011-2017. Trong những năm qua chương trình được cập nhật và phát triển theo xu thế hội nhập kinh tế thế giới để đào tạo Cử nhân song ngành […]

HCE
(0234) 3938 380 093881150
hobichngoc@hce.edu.vn
  • Hệ đào tạo Đại học chính quy
  • Đào tạo 4 năm Theo hình thức tín chỉ
  • Ngôn ngữ giảng dạy và học tập Tiếng Anh
  • Cơ hội nghề nghiệp và phát triển
Xem thêm

Tin Tức & Thông báo

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12-06-2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21-11-2019

xét nguyện vọng bổ sung 2019

17-08-2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29-03-2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU!!!

18-12-2018

Trải nghiệm tuyệt vời từ chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Shujitsu – Nhật Bản 2018

04-12-2018
Xem thêm

Sự Kiện

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12/06/2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21/11/2019

Sinh viên K49 CTTT – Trần Thủy Tiên về quá trình bước vào ngôi nhà AB InBev

19/11/2019

LÀM GÌ SAU TỐT NGHIỆP ???

22/07/2019

SINH VIÊN CTTT KINH TẾ-TÀI CHÍNH: KINH NGHIỆM HỌC ĐỂ CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG QUỐC TẾ

18/07/2019

Hướng dẫn thêm/thay đổi NV vào KINH TẾ-TÀI CHÍNH

14/07/2019

Sinh viên CTTT hoàn thành khóa học của GS Wook Chae, Hàn Quốc

12/07/2019

03 Sinh viên CTTT được tuyển dụng vào tập đoàn Decathlon

02/07/2019

Sinh viên Chương trình Tiên tiến được tuyển dụng vào tập đoàn quốc tế HanesBrands

29/03/2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29/03/2019

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12/06/2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21/11/2019

Sinh viên K49 CTTT – Trần Thủy Tiên về quá trình bước vào ngôi nhà AB InBev

19/11/2019

LÀM GÌ SAU TỐT NGHIỆP ???

22/07/2019

SINH VIÊN CTTT KINH TẾ-TÀI CHÍNH: KINH NGHIỆM HỌC ĐỂ CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG QUỐC TẾ

18/07/2019

Hướng dẫn thêm/thay đổi NV vào KINH TẾ-TÀI CHÍNH

14/07/2019

Sinh viên CTTT hoàn thành khóa học của GS Wook Chae, Hàn Quốc

12/07/2019

03 Sinh viên CTTT được tuyển dụng vào tập đoàn Decathlon

02/07/2019

Sinh viên Chương trình Tiên tiến được tuyển dụng vào tập đoàn quốc tế HanesBrands

29/03/2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29/03/2019

Xem thêm

Đối tác