ĐÀO TẠO Cử NHÂN SONG NGÀNH KINH Tế – tài chính

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney – Australia (xếp hạng thứ 60 trên tòan cầu năm 2017 theo tạp chí Times Higher Education của Liên hiệp Anh) để thực hiện chương trình tiên tiến (CTTT) đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế – Tài Chính bằng tiếng Anh.

HCE
(0234) 3938 380 0914546249
ndkien@hce.edu.vn
  • Hệ đào tạo Đại học chính quy
  • Đào tạo 4 năm Theo hình thức tín chỉ
  • Ngôn ngữ giảng dạy và học tập Tiếng Anh
  • Cơ hội nghề nghiệp và phát triển
Xem thêm

Tin Tức & Thông báo

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29-03-2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU!!!

18-12-2018

Trải nghiệm tuyệt vời từ chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Shujitsu – Nhật Bản 2018

04-12-2018

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến năm 2018

01-04-2018
Xem thêm

Sự Kiện

Sinh viên Chương trình Tiên tiến được tuyển dụng vào tập đoàn quốc tế HanesBrands

29/03/2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29/03/2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU !!!

18/12/2018

CTTT: Trải nghiệm tuyệt vời từ chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Shujitsu – Nhật Bản 2018

04/12/2018

CƠ HỘI ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN NGÀY 28/7

21/07/2018

Lý do chọn học Chương trình tiên tiến (CTTT) tại Đại học Kinh tế Huế (HCE)?

01/05/2018

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC NƯỚC ÚC – SV TÔN THẤT BẢO HOÀNG – K45 CTTT

20/02/2018

Trò chuyện ngắn với Giáo sư Beatrice Knerr

06/04/2017

Nông nghiệp mã nguồn mở, tương lai của ngành nông nghiệp thế giới

05/03/2017

NGÀY HỘI VĂN HÓA ÚC- KẾT NỐI THẾ HỆ CTTT

13/11/2016

Sinh viên Chương trình Tiên tiến được tuyển dụng vào tập đoàn quốc tế HanesBrands

29/03/2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29/03/2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU !!!

18/12/2018

CTTT: Trải nghiệm tuyệt vời từ chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Shujitsu – Nhật Bản 2018

04/12/2018

CƠ HỘI ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN NGÀY 28/7

21/07/2018

Lý do chọn học Chương trình tiên tiến (CTTT) tại Đại học Kinh tế Huế (HCE)?

01/05/2018

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC NƯỚC ÚC – SV TÔN THẤT BẢO HOÀNG – K45 CTTT

20/02/2018

Trò chuyện ngắn với Giáo sư Beatrice Knerr

06/04/2017

Nông nghiệp mã nguồn mở, tương lai của ngành nông nghiệp thế giới

05/03/2017

NGÀY HỘI VĂN HÓA ÚC- KẾT NỐI THẾ HỆ CTTT

13/11/2016

Xem thêm

Đối tác