HCE - USYD

ĐÀO TẠO Cử NHÂN SONG NGÀNH KINH Tế – tài chính

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney – Australia (xếp hạng thứ 60 trên tòan cầu năm 2017 theo tạp chí Times Higher Education của Liên hiệp Anh) để thực hiện chương trình tiên tiến (CTTT) đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế – Tài Chính bằng tiếng Anh.

HCE
(0234) 3938 380 0914546249
ndkien@hce.edu.vn
  • Hệ đào tạo Đại học chính quy
  • Đào tạo 4 năm Theo hình thức tín chỉ
  • Ngôn ngữ giảng dạy và học tập Tiếng Anh
  • Cơ hội nghề nghiệp và phát triển
Xem thêm

Tin Tức & Thông báo

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12-06-2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21-11-2019

xét nguyện vọng bổ sung 2019

17-08-2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29-03-2019

SINH VIÊN CTTT: CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU!!!

18-12-2018

Trải nghiệm tuyệt vời từ chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Shujitsu – Nhật Bản 2018

04-12-2018
Xem thêm

Sự Kiện

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12/06/2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21/11/2019

Sinh viên K49 CTTT – Trần Thủy Tiên về quá trình bước vào ngôi nhà AB InBev

19/11/2019

LÀM GÌ SAU TỐT NGHIỆP ???

22/07/2019

SINH VIÊN CTTT KINH TẾ-TÀI CHÍNH: KINH NGHIỆM HỌC ĐỂ CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG QUỐC TẾ

18/07/2019

Hướng dẫn thêm/thay đổi NV vào KINH TẾ-TÀI CHÍNH

14/07/2019

Sinh viên CTTT hoàn thành khóa học của GS Wook Chae, Hàn Quốc

12/07/2019

03 Sinh viên CTTT được tuyển dụng vào tập đoàn Decathlon

02/07/2019

Sinh viên Chương trình Tiên tiến được tuyển dụng vào tập đoàn quốc tế HanesBrands

29/03/2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29/03/2019

TUYỂN SINH SONG NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 2020

12/06/2020

CTTT CHÀO MỪNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG: TS. Christine Yung Hung, ĐẠI HỌC GHENT (BỈ)

21/11/2019

Sinh viên K49 CTTT – Trần Thủy Tiên về quá trình bước vào ngôi nhà AB InBev

19/11/2019

LÀM GÌ SAU TỐT NGHIỆP ???

22/07/2019

SINH VIÊN CTTT KINH TẾ-TÀI CHÍNH: KINH NGHIỆM HỌC ĐỂ CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG QUỐC TẾ

18/07/2019

Hướng dẫn thêm/thay đổi NV vào KINH TẾ-TÀI CHÍNH

14/07/2019

Sinh viên CTTT hoàn thành khóa học của GS Wook Chae, Hàn Quốc

12/07/2019

03 Sinh viên CTTT được tuyển dụng vào tập đoàn Decathlon

02/07/2019

Sinh viên Chương trình Tiên tiến được tuyển dụng vào tập đoàn quốc tế HanesBrands

29/03/2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến KINH TẾ – TÀI CHÍNH năm 2019

29/03/2019

Xem thêm

Đối tác