Đào tạo cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính
 • Thời gian đào tạo

  Được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm của Đại học Kinh tế Huế, Đại học Sydney.

  Bằng cử nhân song ngành Kinh tế  – Tài chính do trường Đại học Kinh tế Huế cấp.

 • Nội dung chương trình

  Được xây dựng theo chương trình đào tạo của Đại học Sydney, Australia.

  Gồm hai chuyên ngành Kinh tế và Tài chính.

 • Đội ngủ giảng viên

  Giảng viên của Đại học Sydney, Đại học Kinh tế Huế và các trường Đại học trong khu vực

  Ngôn ngữ giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh

 • Cơ hội nghề nghiệp và phát triển

  Với hệ thống kiến thức chất lượng cao và khả năng Tiếng Anh tốt, sinh viên tốt nghiệp CTTT có thể làm việc trong các Doanh nghiệp, Công ty, Tổ chức trong và ngoài nước.